Contact | Inhoud  

Magisch werk

Magisch werkMagie betekent: Door geheime kracht een bovennatuurlijke invloed uitoefenen en iets buitengewoons tot stand brengen. Dat gebeurt bij mij dus dagelijks. Ik doe iets bovennatuurlijks en buitengewoons, omdat de wetenschap geen methodes heeft ontwikkeld om dit gebied goed te kunnen bestuderen en omdat kerkelijke instanties vanuit hun leer niets zinnigs over dit soort krachten vertellen. Ik ben overtuigd van het bestaan van krachten die helaas niet wetenschappelijk zijn te verklaren. Dat iets wetenschappelijk niet te verklaren is, wil overigens niet zeggen dat iets onzinnig is. Mijn werk levert resultaat op, daarom ga ik er graag mee door.

Veel mensen geloven (net als ik) in het bestaan van één scheppende kracht. Sommigen noemen die kracht God, anderen zeggen Allah, Tirawa of bijvoorbeeld Brahman. Ik zeg zelf meestal "de schepper" of "de bron" om verwarring te voorkomen. Zoals een Christen (zoals ik) overtuigd is van het bestaan van Christus, een Boeddhist overtuigd is van het bestaan van Boeddha (dat geloof ik trouwens ook) en een Atheïst overtuigd is dat er geen goden bestaan, zo ben ik er ook van overtuigd dat er natuurkrachten zijn en archeologische vondsten worden gedaan die ik niet kan verklaren aan de hand van wetenschappelijkheden. Toch heb ik me ten doel gesteld om die krachten zo goed mogelijk te gebruiken. Ik doe dat op manieren die zich eenvoudig niet anders laten omschrijven als "magisch".

Wetenschappelijk of niet: er zijn bewijzen genoeg dat niet elke conventionele behandeling succesvol is. Er zijn zelfs specialisten die hun eigen behandelingen nooit zelf zouden willen ontvangen. Als conventionele middelen niet werken, dan bieden onconventionele middelen wellicht een oplossing. Voor alle duidelijkheid: ik stel mezelf ten doel om rituelen uit te voeren, al dan niet gebruik makend van voorwerpen, om een positieve ontwikkeling van huidige omstandigheden in gang te zetten. Ook gebruik ik kruiden die (bewezen) heilzaam zijn, zie de tekst op de pagina 'kruiden en de natuur'. Daarnaast maak ik gebruik van concentratie, meditatie en andere geestelijke vermogens die ieder mens kan ontwikkelen.

Hopelijk heb je nu een goed beeld gekregen van mijn magische werk. Schroom niet om een e-mail te sturen als je vragen hebt gekregen na het lezen van bovenstaande tekst, ik beantwoord ze graag.