Contact | Inhoud  

Tekeningen

Veel mensen kennen automatisch schrift; ze zetten hun pen op papier en er komt een boodschap door. Velen zeggen zelfs dat hun pen automatisch bewogen lijkt te worden. Hoe dit kan is mij nog steeds een groot raadsel maar zelf maak ik iets soortgelijks. Ik zet mijn pen op papier en ineens verschijnt er een tekening, waar iedereen steeds iets anders in kan ontdekken. Dit doe ik al sinds 1988, toen het me voor het eerst overkwam na een intensieve meditatie.

Tijdens de brand in 2009, die mijn totale inboedel verwoestte, is al mijn grafisch werk verbrand. Her en der duikt nog wel eens een tekening op die ik voor iemand heb gemaakt maar ik kan je uit die periode helaas geen werk tonen. Op deze pagina tref je daarom een selectie van het vrije werk dat ik heb gemaakt sinds 2009. Naast elke tekening geef ik er wat meer informatie over. Door op de kleine afbeelding van je keuze te klikken, zie je er een grotere afbeelding van. Voor meer informatie kan je me een e-mail sturen.

2012 - pentekening2012
Pentekening (A5), gemaakt begin januari 2012.
Met de cijfers van het jaartal 2012 maakte ik een ontwerp voor een afbeelding in een boek. Het groeide uit tot deze tekening, waar ik niet alleen zwarte inkt voor heb gebruikt maar ook rode. Dit ontwerp is nooit in het bewuste boek beland.Mijn wereld - pentekeningMijn wereld
Pentekening (A5), gemaakt in februari 2013.
Een bevriende Reiki-master vroeg me in februari 2013 om eens te tekenen wat ik zie als ik mijn ogen sluit, nadat we daar een lange tijd over hadden gesproken. Ik heb toen een serie pentekeningen gemaakt om mijn binnenwereld naar buiten te brengen. Deze tekening is daar onderdeel van.Achtpuntige ster - pentekeningAchtpuntige ster
Pentekening (A5), gemaakt in februari 2013.
Uit dezelfde reeks als hierboven beschreven is dit de achtpuntige ster die ik altijd zie als ik mijn ogen sluit. Tijdens een spirituele beurs gaf een andere helderziende als commentaar dat zij precies hetzelfde ziet als ze in diepe meditatie is verzonken.Habemus Papam - pentekeningHabemus Papam
Pentekening (A5), gemaakt op 13 maart 2013.
Drie dagen voordat paus Franciscus werd uitgeroepen tot nieuwe paus, verscheen dit beeld voor mijn geestesoog. Het was mijn toen duidelijk dat er een nieuwe benoeming aan zat te komen. Dit soort beelden is mij niet vreemd; een bevriende helderziende wist zijn naam al 14 dagen voordat er überhaupt iets bekend was.Afgod - pentekeningAfgod
Pentekening (A5), gemaakt op 29 maart 2013.
Tijdens onze vorming in deze werkelijkheid, stuiten we vaak op dingen die we (nog) niet begrijpen. Als we aan deze dingen geen aandacht schenken maar deze dingen ons wel bezig blijven houden, dan ontstaan in onze gedachten zgn. afgoden, die we krachten en feiten toekennen die anders onverklaarbaar zouden blijven.Vervolg 2 - pentekeningVervolg 2
Pentekening (A5), gemaakt op 29 maart 2013.
Dit is het tweede beeld van dezelfde serie, toen me op spirituele wijze van alles werd uitgelegd over de fysieke schepping van onze werkelijkheid. Deze tekening verduidelijkt wat de bron is van ons waarnemingsvermogen en hoe het allerkleinste deeltje uiteindelijk uit pure energie bestaat.Veel Levensplezier! - pentekeningVeel Levensplezier!
Pentekening (A5), gemaakt op 29 maart 2013.
De Joker boven de poort aan het begin van de levensweg zegt duidelijk: "Het licht komt pas aan het eind van de tunnel. Veel levensplezier". Een ander beeld dat ik kreeg tijdens hetzelfde visioen, toen me spiritueel werd uitgelegd hoe het was vóór mijn geboorte. Ik beschrijf deze toestand die vooraf gaat aan het stoffelijke leven uitvoerig in mijn tweede boek.Onwerkelijkheid - pentekeningOnwerkelijkheid
Pentekening (A5), gemaakt op 29 maart 2013.
We bevinden ons niet alleen in de ons bekende werkelijkheid maar voor het grootste gedeelte bevinden we ons ook tegelijkertijd in de onwerkelijkheid, die ik hier heb getekend. Vanuit deze "onwerkelijkheid" zijn wij allen met elkaar verbonden en ook met onze werkelijkheid. Tijd en ruimte bestaan niet in de onwerkelijkheid.Food for Thought - pentekeningFood for Thought
Pentekening (A5), gemaakt op 29 maart 2013.
Al ons voedsel (zowel het fysieke voedsel als het geestelijke voedsel) wordt door ons lichaam opgenomen via receptoren. Deze receptoren staan ook wijdopen voor microscopisch kleine deeltjes waarvan we zelf het bestaan nog steeds in twijfel brengen. Alles wordt verwerkt; niet alleen alles wat we bewust tot ons nemen maar ook alles dat we onbewust binnen krijgen.Tiara - pentekeningTiara
Pentekening (A5), gemaakt in mei 2013.
Veel feestdrukte en zwierigheid kenmerkt deze pentekening, die ik maakte toen de zon vrolijk scheen en ik heerlijk lag te ontspannen in een nabijgelegen bos. Een wolk dreef over en een vogel vloog langs, meer gebeurde er eigenlijk niet.Heelal - pentekeningHeelal
Pentekening (A5), gemaakt in juni 2013.
De Ourobouros -de slang die in zijn eigen staart bijt- staat voor het eeuwige leven dat zichzelf steeds vernieuwt. In mijn beleving bevindt ons heelal zich in een werkelijkheid binnen een groter geheel, dat uiteindelijk een goddelijke bezieling kent.Spiegelbeeld - pentekeningSpiegelbeeld
Pentekening (A5), gemaakt in mei 2014.
Deze tekening zit vol kleine gezichten en voorwerpen. Er lijkt een soort scheidslijn te lopen in het midden van de tekening. Boven deze lijn lijkt alles te bestaan uit dingen die zich boven het water bevinden en onder deze lijn zijn juist veel fluviale voorwerpen zichtbaar.Receptor - pentekeningReceptor
Pentekening (A5), gemaakt in augustus 2014.
Zoals uitgelegd in een eerder beschreven visioen, kent ons lichaam talloze receptoren. Deze pentekening is gebaseerd op dat idee en toont de complexiteit van de verwerking van alles dat ontvangen wordt. Het geheel aan onderdelen bevat niet alleen de ontvangende maar ook de (door-)gevende kanten.Boven- en onderwereld - pentekeningBoven- en onderwereld
Pentekening (A5), gemaakt in januari 2015.
Nadat ik deze tekening had getoond aan een bevriende ziener begreep ik pas dat er in deze tekening duidelijk sprake is van een boven- en een onderwereld. De vierkante vormen in het midden symboliseren onze maatschappij, die zowel geregeerd wordt door onze bovenwereld als door onze mysterieuze onderwereld.Nederigheid - pentekeningNederigheid
Pentekening (A5), gemaakt begin februari 2015.
"Vol dankbaarheid buigt de fruitboom zich nederig naar de aarde, wanneer en terwijl zijn takken volgeladen zijn." Deze zin speelde dagenlang door mijn hoofd en ik heb er lang op gemediteerd. Vervolgens heb ik mijn tekenboek gepakt en al gauw ontstond deze pentekening.Vergezichten - pentekeningVergezichten
Pentekening (A4), gemaakt eind mei 2016.
Een tekening vol gezichten. Sommigen worden pas herkenbaar als de tekening wordt gedraaid. Ook deze tekening is ontstaan door eenvoudigweg de pen op het papier te zetten en vervolgens vrij te laten bewegen over het papier. De tekening is inmiddels opgenomen in de privé collectie van een liefhebber.Leven - pentekeningLeven
Pentekening (A4), gemaakt eind augustus 2016.
Wat is leven? Mijn antwoord: een bezielde ontwikkeling van een grondstoffen die volgens een codering zijn gerangschikt. Leven heeft een begin en een einde in de stoffelijkheid; wat er daarbuiten gebeurt is onduidelijk, aangezien we daar vanuit onze plek in de werkelijkheid geen zicht op kunnen hebben.Strakjes komt hij dichterbij - pentekeningStrakjes komt hij dichterbij
Pentekening (A5), gemaakt in de zomer van 2016.
De voortekenen zijn gunstig maar dat zijn ze al een paar jaren. Of je het kunt geloven of niet: ze komen eraan en ze komen steeds dichterbij. "Ze" zijn onze engelen, hoeders, meesters of hoe je ze zelf ook wilt noemen. Er zal eindelijk een einde komen aan slavernij, honger en ziekte zodra ze op ons Aardse podium verschijnen. We kunnen ons binnenkort verblijden met een grote verandering op onze aarde, althans: dat geloof ik zelf. Je kunt deze tekening ook een kwartslag draaien. Er ontstaat dan een ander beeld.Vakantie - pentekeningVakantie
Pentekening (A4), gemaakt in september 2016.
Even heerlijk een paar dagen weg.. wat doe je dan? In de uurtjes dat ik niets deed, heb ik alles getekend wat we hebben gedaan. Uiteraard alles wat abstracter, zoals ik dat altijd doe. Als je dus wilt weten wat we hebben gedaan, klik dan op de tekening hiernaast voor een duidelijke vergroting.Lieve vriendin - pentekeningLieve vriendin
Pentekening (A4), gemaakt in september 2016.
Een lieve vriendin stuurt mij vaak mooie zelfgemaakte kaarten en schrijft me veel brieven. Ze komt in haar leven veel tegenslagen tegen en slaat zich daar heel dapper doorheen. Met haar in gedachten heb ik deze tekening gemaakt. Toen hij klaar was heb ik hem aan haar gegeven.Ik nu - pentekeningIk nu
Pentekening (A4), gemaakt in oktober 2016.
De laatste tijd heb ik veel tekeningen voor anderen gemaakt en nu wilde ik er graag weer een maken voor mezelf. Dit is het resultaat. Uiteraard is het voor mijzelf zeer herkenbaar en ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Als je meer wilt weten over mij, mijn tekeningen of mijn leven dan ontvang ik graag een e-mail.Plantlife - pentekeningPlantlife
Pentekening (A4), gemaakt in mei 2017.
Geïnspireerd door de planten waar ik naar kijk als ik op het balkon zit. De tekening geeft een bijna schematische inkijk in de microscopisch kleine meridianenwereld van plantwortels en hoe ze in onze werkelijkheid ontwikkelen. Uiteraard abstracter dan de werkelijkheid en geheel intuïtief getekend.Boom met krullen en stippen en zon - pentekeningBoom met krullen en stippen en zon
Pentekening (A4), gemaakt in juni 2017.
Tijdens een studie naar "veel krullen aan elkaar" ontstond al snel in een soort takkenstructuur die me aan een boom deed denken. Vervolgens maakte ik van stippen in de schaduw ook krullen. Een tekening waar ik zelf bij kan wegdromen...Eén werkelijkheid; twee werelden op één bol; alles in balans - pentekeningEén werkelijkheid; twee werelden op één bol; alles in balans
Pentekening (A4), gemaakt in juli 2017.
Getekende haiku. Een haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt. Een haiku drukt een ogenblikervaring uit. De haiku is een vingerhoed vol emotie. De haiku is het resultaat van nauwkeurig waarnemen en liefdevolle zorg.Poorten en dimensies - pentekeningPoorten en dimensies
Pentekening (A4), gemaakt in september 2017.
Hoeveel poorten en dimensies ik precies heb ontdekt? Eerlijk gezegd heb ik ze niet geteld. Ik ontdek er steeds weer iets nieuws in.