Contact | Inhoud  

Spagyriek
Spagyriek is een natuurlijk product gemaakt vanuit planten. In de spagyriek worden ziekten beschouwd als processen die plaatsvinden in het kader van onze persoonlijke evolutie (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) en bewustwording. Bij deze processen zijn dus niet alleen het lichaam, maar ook de geest en de ziel betrokken. Ziekten kunnen worden beschouwd als een verstoring in onze balans, die ons wezen en ons bewustzijn er toe aanzet om een nieuw evenwicht op een hoger niveau te vinden. Op dat hogere niveau heeft de mens een groei in bewustzijn doorgemaakt en is hij fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel beter aangepast aan zijn omgeving. Bovendien heeft de mens op dat hogere niveau meer besef van zijn levensdoel en zijn er kwaliteiten en bronnen beschikbaar gekomen waarmee hij zich aan die levensopdracht kan wijden.

De behandeling met spagyriek kan gericht zijn op het verlichten van symptomen, maar kan tevens doordringen tot in de kern van het probleem. Tijdens dit proces kan iemand zich bewust worden van de oorzaak van de klacht. Spagyriek brengt deze informatie naar de oppervlakte, zodat helderheid kan ontstaan en heling mogelijk is. Zodoende kan de mens een staat van harmonie in lichaam, geest en ziel hervinden.

Spagyriek is een holistische methode en wordt bereid met behulp van een alchemistisch proces. Alchemie is de kunst van transformatie. De plantenessences vormen als het ware een afspiegeling van de kosmos en de krachten en wetten die daarin werkzaam zijn. Deze krachten en wetten kunnen met symbolen -zoals woorden en getallen- worden weergegeven. Hiermee kan gewerkt worden op het niveau van de verborgen 'energetische' dynamiek die ten grondslag ligt aan manifestaties en ervaringen in onze stoffelijke werkelijkheid. Dit stelt mij in staat om met behulp van spagyriek als het ware representaties te maken van datgene in jou dat om heling en bewustwording vraagt, zodat een transformatieproces op gang kan worden gebracht.

Het unieke van spagyriek is dat er persoonlijke samenstellingen kunnen worden gemaakt, zodat het middel volledig kan worden afgestemd op de individuele cliënt. In zo'n persoonlijke samenstelling kan bijvoorbeeld de geboortedatum, de naam of een symbolische representatie van een belangrijk thema van jou zijn opgenomen.

Mocht tijdens een consult blijken dat een dergelijk geneesmiddel gewenst is, dan stel ik op basis van jouw wensen graag een Spagyriek-complex samen uit de diverse verschillende essences.

Klik hier voor de tarieven.
Voor meer informatie kun je mij een e-mail sturen.