Contact | Inhoud  

Numerologie

NumerologiePythagoras was een Grieks wiskundige, wijsgeer, filosoof en hervormer. Bekend is zijn wiskundige formule: a² + b² = c². Aristoteles vatte zijn leer samen: "Alles is uit te drukken in getalswaarden. De gehele Hemel is harmonie en getal". Pythagoras bedacht onze muzikale toonladder en is daarmee grondlegger van alle uitvoerbare muziek.

De "Negen Universele Grondbeginselen" is een numerologische logica op basis van Pythagoras' ideeën en inzichten van veel anderen die hem volgden. Alles in onze maatschappij is opgebouwd uit cijfers en letters, waardoor numerologie een krachtig instrument is tijdens je eigen zoektocht naar samenhang. Deze logica is begrijpelijk voor iedereen die de cijfers 1 t/m 9 kan optellen. Ik geef er graag workshops en lezingen over omdat deze logica voor vrijwel iedereen direct herkenbaar en toepasbaar is.

Cijfers en letters worden over de hele wereld gebruikt en worden ook wel "levende symbolen van het leven" genoemd. Op de meeste plaatsen kun je tegenwoordig letters van 'ons' alfabet lezen maar in andere delen van de wereld worden andere symbolen gebruikt. Het gebruik van dezelfde symbolen zorgt ervoor dat iedereen de teksten kan lezen.

Het begrijpen en interpreteren van teksten is vaak cultuurgebonden en heeft niets te maken met de gebruikte symbolen. Spreekwoorden en gezegden zijn daar goede voorbeelden van. Ook de uitspraak van de letters verschilt van cultuur tot cultuur. Al deze verschillen vormen in de basis ook een stuk van je eigen persoonlijkheid. De taal die je hebt geleerd, heeft specifieke kenmerken die je in een andere taal op een heel andere manier tegenkomt en zo weerspiegelt de taal die je spreekt een groot deel van je huidige ontwikkeling.

Numerologie maakt gebruik van deze eigenschappen. Lettercombinaties zoals die van je naam zullen je leven lang niet veranderen. Doordat je steeds je naam hoort als je wordt geroepen en je naam schrijft als je iets moet invullen, word je steeds onbewust herinnerd aan deze lettercombinatie. Numerologen kunnen je vertellen hoe jouw persoonlijkheid zich heeft gevormd, hoe je je over het algemeen voelt en bijvoorbeeld wat er in de komende periode staat te gebeuren, door berekeningen te doen met bijvoorbeeld de letters van je naam en de cijfers van je geboortedatum.

Ik gebruik numerologische bepalingen tijdens consulten om een duidelijk beeld te kunnen vormen van de vraagsteller. Na dit beeld zorgvuldig te hebben overlegd, blijkt meestal hoe goed het aansluit bij de persoonlijke beleving van de vraagsteller. Voor iedereen die getallen kan optellen, de samenhang wil begrijpen en streeft naar diepgang geef ik een workshop die één middag duurt. Na deze workshop ben je in staat om alles numerologisch te beschouwen, in het licht van de negen Universele Grondbeginselen. Tijdens de lezing over de Gregoriaanse kalender en de Tzolkin behandel ik numerologie in het kort.De Negen Universele Grondbeginselen

Vanuit de eenheid vloeit de energie
die in onze werkelijkheid
wordt beknot tot het dualistisch principe,
en vervolgens verweven wordt tot de syntheses
die de structuur vormen waarin wij ons bevinden.

Wij beleven die structuur als zoektocht naar stabiliteit.
Het delen van onze ideeën en visies met de anderen
leidt steeds tot dezelfde onwerkelijke rust
die oproept tot en voorafgaat aan transformatie.

Het echte inzicht komt pas tijdens de evaluatie
waarna we leeg achterblijvend,
hunkeren naar het volgende nieuwe inzicht,
hunkerend naar de volmaakte eenheid,
waar wij allen vandaan komen
en deel van uitmaken.

Bovenstaande tekst is volledig in harmonie met de leer van Pythagoras en kun je als inspirerend uittreksel van zijn numerologische leer beschouwen. Die leer toont ons dat alles in de wereld bestaat uit cycli die vastgelegd kunnen worden in getallen met hun eigen symboliek. Of het nu gaat over je eigen ontwikkelingen, kosmische verhoudingen, of bijvoorbeeld de bloei van een bloem: alles heeft een eigen cyclus en dus een eigen getalsstructuur. Alles heeft een begin, een ontwikkeling en een einde. Pythagoras ontdekte dat er een een-op-een verband bestaat tussen de lagere en de hogere geluidsfrequenties. We noemen dat tegenwoordig de indeling in octaven, waarbij elk octaaf wordt verdeeld in de 7 toonhoogtes die gezamenlijk 'de toonladder' vormen. Zijn studie naar harmonie deed hem beseffen dat alle transformaties in de natuur zich in 7 fasen voltrekken en dat het ritme van toonsafstanden universeel toepasbaar is voor alle groei en ontwikkelingen op onze wereld.

Het begrijpen en herkennen van de Negen Universele Grondbeginselen geeft houvast tijdens jouw zoektocht. Het biedt een solide basis, start- en eindpunt in ieders eigen zoektocht naar waarheid en samenhang. Deze ontdekking heeft mijn leven op een positieve manier veranderd en ik leer je graag hoe jij de principes kunt toepassen in je eigen leven om zodoende tot meer harmonie te komen.workshop Numerologie - het geheim ontsluierd van taal en tekens
Voor iedereen die getallen kan optellen en de eigen levenscycli wil bestuderen

Deze workshop gaat vooral over de logische samenhang van aspecten van je leven. Na deze workshop ben je in staat om alles numerologisch te beschouwen, in het licht van de "Negen Universele Grondbeginselen". Dit is een numerologische logica op basis van Pythagoras' ideeën en inzichten van vele anderen.

Alles om ons heen en in ons is opgebouwd uit een combinatie van elektromagnetische velden, die elkaar in evenwicht houden. Op aarde hebben we te maken met polariteit; alles heeft dus een positieve en een negatieve 'pool' of kant. Om alles bijeen te houden is er blijkbaar een bron-energie die o.a. atomen en moleculen bindt. Mensen zijn een onderdeel van het universum en dus ook voortdurend in beweging.

In taal en tekens schrijven we onze geschiedenis, ons heden en onze toekomst. Ons bewustzijn heeft vaak te maken met het begrijpen van en leren via deze tekens. Vrijwel alle communicatie in onze maatschappij is opgebouwd uit cijfers en letters. Numerologie is om die reden een heel krachtig instrument tijdens je eigen zoektocht naar samenhang.

In deze workshop leer je hoe je met numerologie kunt bepalen:
+ wat je bestemming in dit leven is en hoe je je energie dus het beste kunt richten om veel te bereiken
+ in welk jaar je transformeert en dus meer bij jezelf komt
+ wat belangrijke aspecten van je persoonlijkheid zijn
+ hoe je je meestal voelt
+ op welke manier je meestal denkt
+ wat je levenslessen zijn
+ hoe je direct reageert op, en achteraf denkt over belangrijke gebeurtenissen
+ hoe je relatie met anderen is

Inclusief materiaal, koffie, thee en een lekkere versnapering.
Klik hier voor de tarieven.
Voor meer informatie kun je mij een e-mail sturen.

Klik hier voor het numerologie werkblad