Contact | Inhoud  

Lezingen

Op deze pagina staat een overzicht van de lezingen die ik geef. Meer informatie over andere activiteiten vind je in het "overzicht cursussen, lezingen en workshops"

lezing "cycli"
Voor iedereen die zijn eigen levenscycli positief wil herprogrammeren

Panta Rhei (Grieks):
Alles in het Universum is voortdurend in verandering, alles stroomt.


Alles om ons heen en in ons is opgebouwd uit een combinatie van elektromagnetische velden, die elkaar in evenwicht houden. Elke cyclus heeft een eigen "frequentie": het aantal keren per tijdseenheid of afstand, dat dezelfde gebeurtenis zich herhaalt. Mooie voorbeelden hiervan zijn de draaipatronen van de aarde, de levenscyclus van onze lichaamscellen, geluid, licht en bijvoorbeeld de Von Neumanncyclus die elke computerprocessor steeds opnieuw volgt. Op aarde hebben we te maken met polariteit; alles heeft dus een positieve en een negatieve 'pool' of kant. Om alles bijeen te houden is er blijkbaar een bron-energie die o.a. atomen en moleculen bindt.

Mensen zijn een onderdeel van het universum en dus ook voortdurend in beweging. Net als al het andere verloopt ons leven helemaal cyclisch. Met astrologie, numerologie, bioritmes en talloze andere methodes kunnen onze eigen cyclische processen in kaart worden gebracht. Die methodes verduidelijken veel van onze persoonlijke positieve en negatieve eigenschappen. Door deze te bestuderen ontstaat vaak een diepgaand inzicht dat een positieve verandering in gang kan zetten. Begrip van deze processen leidt echter meestal niet direct tot het gewenste resultaat. Onze levensprocessen, gedachten en gevoelens zijn namelijk ook cyclische golfbewegingen. Bewust en/of onbewust verzet tegen de doorgaande stroom van het leven kan allerlei problemen opleveren.

Wij zijn blijkbaar een oneindig wezen in een stoffelijk lichaam. Onze geest is in staat om lichamelijke processen (cycli) te sturen en wordt beïnvloedt door het stoffelijk lichaam. Tijdens deze interessante lezing zal ik je kennis laten maken met de grootsheid en flexibiliteit van je eigen geest en het bijzondere vermogen van je geest om veranderingen in jouw leven aan te brengen door je eigen cycli te leren herkennen en direct positief te herprogrammeren.

Inclusief materiaal, koffie, thee en een lekkere versnapering.
Klik hier voor de tarieven.
Voor meer informatie kun je mij een e-mail sturen.Jij, het nu en wat gebeurt er straks?
De Tzolkin en Gregoriaanse kalender!

Aan het eind van het jaar kijken veel mensen terug op wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Aan een paragnost wordt echter vaker de vraag gesteld: "Wat gaat er binnenkort gebeuren?" Paragnost Frank van Hemert neemt ons mee in zijn wereld van WETEN. De prangende vraag aan jou, kind van deze tijd: "Waar en wat is dit, wat wij 'hier' noemen?"

Jij bent, net als iedereen, hier en nu. Vandaag zit vol nieuwe mogelijkheden en die zijn de gevolgen van eerdere keuzes; van jezelf en van anderen. Wanneer is 'nu', volgens welke berekening? Volgens wie? Frank heeft lang gezocht naar wat 'hier en nu' eigenlijk is en geeft in zijn lezing aan wat hij heeft ontdekt over deze prachtige schepping.

Met bijvoorbeeld numerologie (getallensymboliek, 'kennis der getallen') is het o.a. mogelijk om aan te geven hoe jij meestal op korte termijn reageert, wat je bestemming in dit leven is en hoe het leven zich vandaag voor jou persoonlijk ontvouwt. We maken daarbij gebruik van onze Gregoriaanse kalender. Frank zegt dat numerologie hem nog steeds veel inzicht in onze maatschappij en zijn eigen bestemming geeft.

Naast onze jaartelling zijn er diverse kalenders voor allerlei kosmische cycli die nog veel meer inzicht kunnen geven. Frank merkte dat de kosmische werkelijkheid een heel ander ritme volgt dan onze Gregoriaanse kalender. Tijdens zijn studie ontdekte hij de Tzolkin, de kalender van de Maya's. De inzichten van de Tzolkin zijn bijzonder veelzeggend en treffend. De berekeningen zijn eenvoudig. Het patroon van de Tzolkin is duidelijk te herkennen in jezelf en in je omgeving. De Tzolkin verduidelijkt wat er in het verleden gebeurde en is een leidraad voor de toekomst.

Deze kennismaking met de Tzolkin is interessant voor iedereen die meer inzicht wil in het kosmische toneelstuk waar wij allen onderdeel van zijn. We hebben het op een begrijpelijke manier over onderwerpen als frequenties, diverse cycli en tijdsgolven. Frank neemt je graag mee op reis langs allerlei interessante feiten over onze werkelijkheid en uiteraard vertelt hij iets over de nabije toekomst: het aankomende jaar.

Ook staat hij uitgebreid stil bij de zonnebeelden waar de Maya toverlantaarn ons elke dag in onderdompelt. Welk effect heeft dat op onze werkelijkheid? Aan de hand van praktijkvoorbeelden beschrijft Frank duidelijk alle zonnezegels en het effect dat ze dagelijks op jou en mij hebben. De betekenis en invloed van het zonnezegel van jouw eigen geboortedag komt uiteraard ook uitgebreid aan bod.

Frank van Hemert is paragnost en grafisch ontwerper. Hij houdt zich actief bezig met aurahealing, paragnostiek, tarot en numerologie. Hij geeft één op één readingen, diverse workshops, cursussen en lezingen. Frank is een graag geziene spreker. Hij vertelt zijn verhaal altijd vol passie en humor. Uiteraard is er genoeg tijd voor vragen over het heden en de toekomst!

Inclusief materiaal, koffie, thee en een lekkere versnapering.
Klik hier voor de tarieven.
Voor meer informatie kun je mij een e-mail sturen.

Voel je welkom!