Contact | Inhoud  

Aurareading en -healing

Een aura is een verzameling van elektromagnetische energieën van uiteenlopende dichtheid, die worden voortgebracht door het fysieke, het vitale, het etherische, het mentale, het emotionele en het spirituele lichaam. Deze energiedeeltjes zweven in een ovaal veld om het lichaam. Dat ovale aura-veld steekt gewoonlijk 50 cm tot 1 meter buiten het fysieke lichaam uit, en bevindt zich om het hele lichaam heen, ook boven het hoofd en onder de voeten, de grond in. Boven het lagere aura-ovaal kan een tweede ovaal zweven. De twee ovalen kunnen elkaar raken, maar het tweede kan zich ook vijftien meter boven het eerste bevinden. Dat afzonderlijke aura-veld noemt men de hogere aura-lichamen.
Bron: De aura waarnemen en begrijpen - Joseph Ostrom

De aura en chakrasTijdens het bestuderen van de Tarot werd ik mij bewust van een ander fenomeen: de aura. De vage vlekken, die ik tot dan toe als gezichtsbedrog had afgedaan, bevatten informatie over het lichaam waarbij ik deze vlekken waarneem.

Bijna iedereen is in staat om de aura te zien. Vrijwel alle cursisten zien in ieder geval het eerste en tweede aura-veld na het volgen van mijn cursus 'De Aura, terug naar de Bron'. Reeds bij de eerste cursusgroep (die ik jaren geleden al op deze manier begeleidde) was iedereen in staat om het eerste aura-veld waar te nemen tijdens de eerste bijeenkomst.

Alles heeft een aura
Alles om ons heen heeft een aura. Alle stenen, dieren, gebruiksvoorwerpen en al het andere is op het diepste niveau opgebouwd uit energievelden die rond elkaar bewegen. De spanning tussen de energie-velden heeft een direct effect op het eerste aura-veld en vaak ook op het tweede, derde, enz. Misschien is het eerste aura-veld een waarneming van deze pulserende energie op dieper niveau, voorbij het stoffelijke. Het zou in ieder geval verklaren waarom het eerste aura-veld het stoffelijke lichaam vrijwel precies volgt en het eerste aura-veld per materiaal in breedte varieert.

Iedereen heeft een aura. Soms is de aura moeilijk waarneembaar maar de energie die het lichaam gebruikt, heeft als neven-effect dat het de aura-velden doet veranderen van vorm. Op sommige momenten zullen de aura-velden rond het middel breder zijn en op andere momenten de velden rond hoofd of voeten.

Chakra's
Chakra's worden beschouwd als de centrale plaatsen van de levensenergie en vormen als zodanig grotere en kleinere knooppunten, waarin de energiekanalen, of nadi's, samenkomen. De grootste chakra's worden gezegd verantwoordelijk te zijn voor de activering van de diverse lichaamsfuncties zoals ademen, spreken, uitscheiden, lopen etc., zowel als voor de diverse vormen van perceptie via de zintuigen.

De levensenergie stroomt, naar verluidt, het wezen binnen vanuit het hoogste chakra, dat in de yoga als de poort naar het Goddelijke, of het Kosmisch Bewustzijn, wordt beschouwd.

Er is tegenwoordig veel aandacht voor een veronderstelde correlatie tussen de werking van chakra's en de rol van de klieren in het endocriene systeem. In de yoga filosofie wordt verondersteld dat beïnvloeding van de activiteit van de chakra's invloed zou hebben op de productie van endocriene afscheidingen of hormonen en zo op de daarmee samenhangende intensiteit van de diverse karaktereigenschappen en emoties. Ook wordt verondersteld dat er veel meer klieren zijn dan er tot op heden anatomisch zijn aangetoond en dat die allemaal een relatie zouden hebben met de vele chakra's in het lichaam.

Yogafilosofie waarin ook de chakra's zijn opgenomen wordt ook wel chakra yoga genoemd. Hatha yoga oefeningen zijn er onder andere op gericht deze klieren door middel van subtiele drukfluctuaties meer in balans brengen, wat zou leiden tot een betere fysieke gezondheid en tevens tot een betere beheersing van de emoties in verband met de mystieke levenswijze.
Bron: Wikipedia

In het aura-veld is het disfunctioneren van spieren, botten en organen te zien als verstoringen in het basispatroon van het aura-veld. Door het behandelen van de aura wordt op deze plaatsen de energie-balans tijdelijk hersteld. Het lichaam, het betreffende chakra en de overige energieën zullen dit herstel herkennen waardoor de balans permament hersteld kan worden. Door het regelmatig behandelen zal uw lichaam steeds beter en langer in staat zijn deze balans te behouden. Tijdens de cursus wordt ruimschoots aandacht besteed aan het behandelen van de aura.

De aura is altijd waarneembaar
Het is echter niet zo dat ik constant overal een aura omheen zie. Het is met aura-lezen als met het lezen van een verhaal; als je globaal naar een pagina kijkt dan zie je wel woorden staan maar je overziet het hele verhaal niet direct. Door je te concentreren op het lezen van de tekst kun je de tekst zelf lezen en interpreteren. Zo werkt het ook met aura-lezen, ik gebruik mijn gezichtsvermogen enigszins anders dan normaal als ik me op die andere dimensie concentreer.

Uit een willekeurige tekst springen sommige woorden naar voren, ook al probeer je de hele pagina als totaal te zien. Sommige kenmerken van de aura zijn op dezelfde manier zeer goed zichtbaar zonder dat jij of ik daar moeite voor hoeven te doen. Onbewust ziet iedereen dit soort kenmerken in de aura.

Sommige mensen kunnen de aura van nature zeer goed waarnemen, bijna net zo duidelijk als het stoffelijk lichaam. Het is voor hen belangrijk om te leren hoe ze zich hiervoor kunnen afsluiten. Tijdens de cursus 'De Aura, terug naar de Bron' wordt veel aandacht besteedt aan 'afsluiten'. In het dagelijks leven is het zien van aura's namelijk niet handig. Tegenwoordig zie ik aura's alleen als ik me ervoor open stel.workshop auralezen
Alle levende wezens hebben een energieveld. We noemen dat "de aura". Soms is de aura moeilijk waarneembaar maar de energie die het lichaam gebruikt, heeft als neven-effect dat het de aura-velden doet veranderen van vorm. Op sommige momenten zullen de aura-velden rond het middel breder zijn en op andere momenten de velden rond hoofd of voeten. Fysieke klachten kunnen vaak worden waargenomen in het auraveld.

Sommige mensen kunnen van nature de aura zeer goed waarnemen; bijna net zo duidelijk als het stoffelijk lichaam. Vrijwel iedereen kan het aanleren. Tijdens de workshop auralezen krijg je informatie over de aura en gaan we samen op zoek naar jouw eerste auraveld.

Voor het volgen van deze workshop heb je geen bijzondere kennis of vaardigheden nodig. Deze workshop is ook heel interessant als je nadenkt over het inschrijven voor een volledige cursus auralezen. In twee uur tijd kun je al je vragen stellen en alvast wat basiskennis opdoen.

Inclusief materiaal, koffie, thee en een lekkere versnapering.
Klik hier voor de tarieven.
Voor meer informatie kun je mij een e-mail sturen.Basiscursus energiewerker
Energiewerk is het lezen en helen van de auravelden met behulp van o.a. kristallen, de Tingsha en energetisch lichaamswerk. In kleine cursusgroep van minimaal 6 en maximaal 8 personen ontdek je samen wat jij persoonlijk als energiewerker te bieden hebt. Je leert waar jouw kwaliteiten als energiewerker liggen en hoe je effectief de auravelden van anderen kunt verbeteren.

Een pittige, veelzijdige cursus van 16 bijeenkomsten voor iedereen die werkelijk met de menselijke energie wil werken, gegeven door paragnost Frank van Hemert:

"Humor, begrip en vooral diepgang zijn kenmerkend voor mijn manier van coachen en lesgeven. Iedereen die op een doeltreffende manier wil leren om de menselijke aura te zien, aan te voelen en te healen, nodig ik van harte uit om deze basiscursus te volgen."

Er staat veel op het programma, zoals:
* uitleg over diverse soorten licht en aura-energie leer
* kleurenleer en chakraleer
* effectief balanceren van de chakra's
* muziek en klanken
* cycli (maan, zon, Tzolkin, numerologie)
* het gebruik van kristallen en overige technieken
* het consult (begin, begrip, behandeling, beëindiging)
* ethiek, prijsbepaling en wettelijke zaken

Inclusief materiaal, koffie, thee en een lekkere versnapering.
Klik hier voor de tarieven.
Voor meer informatie kun je mij een e-mail sturen.